top of page
39F7245A-5E41-40B8-B557-0903833306F5.JPG

Smilla

Måns

2021-04-10

ANDRA VECKAN

UNDER DENNA TIDEN ÄR VALPARNA ENDAST AKTIVA 2-15% AV TIDEN OCH DEN HUVUDSAKLIGA SYSSELSÄTTNINGEN ÄR ATT DIA. SUGBETEENDET OCH "MJÖLKTRAMPANDET" ÄR MEDFÖDDA BETEENDEN.

BÅDE ÖGON OCH HÖRSELGÅNGAR ÄR SLUTNA MEN ÖPPNAS VID SLUTET AV DENNA VECKAN.

URINBLÅSA OCH TARM FUNGERAR MEN VALPARNA KAN INTE TÖMMA SIG PÅ EGEN HAND SÅ DÄRFÖR MÅSTE TIKEN SLICKA DEM SÅ ATT DE BLIR STIMULERADE ATT GE IFRÅN SIG URIN OCH AVFÖRING.

NÄR VALPARNA ÄR SÅHÄR SMÅ KAN DE INTE REGLERA SIN KROPPSTEMPERATUR SJÄLV

SÅ DOM ÄR I BERONDE AV MAMMA OCH KULLSYSKON. 

VALPARNA KAN KÄNNA SMÄRTA, MEN INTE I NÅGON STÖRRE UTSTRÄCKNING. 

bottom of page